GDPR

THIS TEXT IS AVAILABLE IN NORWEGIAN ONLY.

Personvernerklæring for Jetcarrier AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Jetcarrier AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Formål

Formålet med behandlingen er å sørge for at varer kunden bestiller kommer frem til kunden eller til den adresse kunden ønsker varene levert på. Formålet med behandling av personnummer er å sikre identiteten på mottaker ifbm. fortollinger.

Grunnlaget for behandlingen.

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse(r), telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og passord for innlogging til «min side».

Vi lagrer i tillegg kjøps- og frakthistorikk, samt kopier av handelsfakturaer da vi er lovpålagt å oppbevare denne informasjonen ifbm. fortollinger.

Hvor hentes opplysningene fra.

Alternativ 1: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med opprettelse av din konto.

Alternativ 2: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med håndteringen av dine ordre.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). L

Personnummer hentes fra Evry som håndterer dette for folkeregisteret.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg og med norske myndigheter ifbm. tollbehandling av varer.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg viktig informasjon om ditt kundeforhold, via e-post telefon, SMS og postutsendelser.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. PostNord, Posten og Bring.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med dine ordre lagres i vårt aktive kunderegister.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minst 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du har fritt innsyn i egne personopplysninger via «min konto», samt kan kreve retting eller sletting av opplysninger. Vi minner likevel om at enkelte data ikke kan slettes hvis det er i konflikt med opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare for det offentlige i en bestemt tid.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert kan kunden selv se på egen konto etter innlogging. Retting og sletting av data kunden ikke selv kan endre, kan man henvende seg til vår helpdesk om på nettsiden www.jetcarrier.net/support.