GDPR

GDPR för Jetcarrier AB

Behandlingsansvarig

Verkställande direktör ansvarar för behandling av personuppgifter av Jetcarrier AB.

Ändamål

Syftet med behandlingen är att säkerställa att fraktordren kommer till kunden eller till den adress kunden önskar varorna levereras till. Syftet med behandlingen av personnummeret är att säkerställa mottagarens identitet ifbm. deklarationer.

Grunden för behandlingen.

Information om namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling är artikel 6 (b) GDPR förordningen.

Där du samtyckt kommer informationen också att användas för att ge dig information, erbjudanden och tjänster i samband med ditt köp via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling är sekretessbestämmelserna Art 6 (a). Du kan när som helst reservera dig för detta.

Personlig information lagrad

Vi lagrar följande personliga uppgifter om våra kunder;

Namn, adress (er), telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och lösenord för inloggning till ”min sida”.

Vi lagrar också inköps- och frakthistorik samt kopior av kommersiella fakturor, eftersom vi enligt lag är skyldiga att behålla denna information i samband med deklarationer mot svenska tullmyndigheter.

Var kommer informationen från

Alternativ 1: Vi lagrar den personliga information du har tillhandahållit på vår webbplats när du skapar ditt konto.

Alternativ 2: Vi lagrar de personuppgifter du har lämnat till våra anställda vid hanteringen av dina beställningar.

Vi använder cookies / cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa kundupplevelse och service sida. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användningen av cookies.

Syftet med behandlingen

Vi behandlar informationen för att uppfylla våra förpliktelser med dig och med de svenska myndigheterna i samband med tullklarering av varor.

Vi använder också informationen för att ge dig viktig information om ditt kundrelation, via e-post, SMS och mail.

Upplysande av information till tredje part

Vi delar inte, säljer, överför eller på annat sätt avslöjar personuppgifter till andra om vi inte är lagligen skyldiga att göra det.

För att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet är nödvändig information tillgänglig för våra partner PostNord.

Radering av personuppgifter

Information som vi mottog i samband med dina beställningar lagras i vårt aktiva kundkonto.

Information som vi måste lagra enligt förvaltningslagen lagras i minst 5 år, i enlighet med lagens krav.

Rättigheter

Vi behandlar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen och gällande bestämmelser. Vi upplyser om att du har fri tillgång till din egen personliga information genom ”Mitt konto” och kan kräva korrigering eller radering av information. Vissa data inte kan raderas om det står i konflikt med den information vi enligt lag skyldiga att lagra i en viss tid.

Information Security

Vi säkerställer din personliga information genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll, samt genom att kryptera känsliga delar av informationen som tillhandahålls.

Kontakta

Förfrågningar om vilken information som registreras kan kunden se på eget konto efter inloggning. Korrigering och radering av data som kunden inte kan ändra, vänligen kontakta vår helpdesk på www.jetcarrier.net/support.