Frakt og restriksjoner

pictogrammer-farlig-gods

Uønskede og problematiske produkter.
Som kunde hos JetCarrier er det endel varer du ikke kan sende med oss. Du plikter som kunde å sette deg inn i dette før du evt. bestiller slike varer. Hvis det kommer varer som vi ikke frakter vil disse varene kunne bli nektet mottatt på terminalen i USA. Det forutsetter at det er mulig å se dette fysisk ved pakkemottak.
Kommer uønskede eller restriksjonsbelagte varene til Norge, vil vi ikke utlevere disse. Varene overleveres Tollvesenet i sin helhet eller sendes til destruksjon. Dette gjelder uansett om det kun er en liten del av pakken som inneholder produkter vi ikke frakter.
Ekstrakostnader ved forsøk på import av forbudte varer vil bli fakturert kunde, selv om kunden ikke vil få utlevert varene sine.

Følgende gods finnes det fraktrestriksjoner på eller er helt forbudt å frakte via JetCarrier.
FORBUDT: Medisiner, kosttilskudd og lignende produkter. Kort sagt alt i pilleform som er beregnet på å fordøyes. Slike produkter blir sendt til destruksjon for kundens regning uten unntak. Det spiller ingen rolle om du har legeerklæring for produktet du vil ha, vi frakter ikke dette og du må finne en annen transportør som påtar seg denne type oppdrag.

RESTRIKSJONER: Matvarer, søtsaker, kaffe, te, hermetikk m.m. Alle typer mat/drikke både til mennesker og dyr.

Privatpersoner:
Sjokolade og andre godterier med verdi under 350 NOK (inkl. frakt)  kan importeres av privatpersoner for eget forbruk. Overstiger verdien av produktene 350 NOK vil det bli gjort en vurdering om mengden er for stor for at det evt. skal kunne godkjennes som privat forbruk.
Alle andre matprodukter til privatpersoner vil bli destruert for mottakers regning. Alle animalske produkter er strengt forbudt, jfr: Mattilsynets nettsider.

Firma:
Godkjent mottaker hos Mattilsynet kan importere større mengder sjokolade, godterier, drikketilskudd, drikke og tørrmat. Forutsetning er at forhåndstillatelse er innhentet og at kunden oversender kopi av tillatelse og ordreinformasjon via helpdesk.

Det er kundens ansvar å sørge for at bestilte produkter er innenfor regelverket. Det vil også tilkomme egne avgifter for fortolling og behandling av denne type produkter. Se vår prisliste for mer informasjon.

FARLIG GODS
RESTRIKSJONER
: Kjemikalier, olje, rustprodukter, etsende, brennbare, helsefarlige og lignende produkter. Privatpersoner og firma henvises til vår FAQ for mer info om farlig gods.

VÅPEN
RESTRIKSJONER
: Våpen og våpendeler.
Privatpersoner og firma: Sjekk toll.no samt våpenforskriften.
Vi frakter ikke komplette våpen.
Du må selv sørge for at selgeren i USA søker og fyller ut export license før produktene kommer til oss i USA. Pakker som ankommer uten riktige papirer blir returnert. Løp eller andre produkter som krever importtillatelse fra lokalt politikammer kan sendes ved forhåndssøknad på helpdesk, les mer om dette i vår FAQ. Tomhylser uten knallperle til ”reloading” kan sendes med sjøfrakt uten ytterligere godkjenning. For løse hagl kreves ingen importtilatelse. Pr. 1.7.2015 er det tillatt å importere samt bruke blyhagl i Norge, våre kunder kan nå sende dette med vår sjøfrakt.

RESTRIKSJONER: Annet
Levende dyr: vi frakter ikke levende dyr.
Varmegods, kjøle- og frysegods: vi garanter ikke for produkter som krever denne type behandling. Kan sendes, men på mottakers risiko. Forsikres ikke.
Edle metaller, mynter, barrer: Gull, sølv, diamanter, edelstener og lignende produkter kan sendes, men mottaker må selv sørge for å forsikre godset. Vi tar ingen ansvar for godset under noen del av frakten.

LINKER
Klassifisering av legemidler