Opphenting og flyttelass

JetCarrier kan ordne opphenting i hele USA (utenom Hawaii og Alaska). Har du en pall eller en pakke som du trenger å få hentet så kan du fylle ut vårt opphentingsskjema når du er pålogget din konto og be om en pris.

OBS! vi kan ikke levere flyttegods til mottakere/kunder i Sverige, Danmark eller Finland.

Vi gjør oppmerksom på at det som oftest er rimligst om du får selger til å sende varene selv. Vi har en minstepris på opphenting (se vår prisliste for tilleggstjenester) og er det kun snakk om én pakke eller flere småpakker så blir det fort en dyr løsning, mens det for paller og flere store pakker ofte kan være gode priser.

Vi kan hente opp det aller meste, men godset må være tilgjengelig på bakkeplan, lasterampe eller kunne løftes inn med truck. Tunge gjenstander (over 35 kg) må i tillegg stå på paller. Vi tilbyr ingen bære- og flytteservice, og våre underleverandører må kunne kjøre jekketralle på stedet eller få det levert med truck.

Det er viktig at godset er forsvarlig emballert, da det skal gjennom mange omlastninger på diverse terminaler før det endelig kommer hjem til deg.

lagerbilde1

Flyttelass
Vi besørger frakt av flyttelass fra USA til Norge for mange kunder hvert eneste år. Dette bookes også via vår opphentingstjeneste om du ønsker opphenting, eller så kan det leveres direkte på terminalen. Husk at alt gods må være merket med din USA adresse. Bestiller du opphenting av flyttegods så er det de samme regler som gjelder som for annet gods. Våre underleverandører kan ikke hjelpe deg å bære møbler og annet. Dette må stå klart på pall og være forsvarlig pakket. Pallene må også stå på bakkeplan på et område hvor det er god plass til en lastebil med lift. Trenger du en bære- og flytteservice bør du søke etter flyttebyråer som holder til i nærheten av området du flytter fra.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke forsikrer flyttegods, det må du i så fall tegne egen forsikring på med at forsikringsselskap. Det er mulig å krysse av for at du ønsker tilleggsforsikring når du booker forsendelsen, men den vil ikke tegnes for flyttegods.
På grunn av dokumentasjonsmengden ved fortolling av flyttegods så vil det faktureres et fortollingsgebyr, priser finner du her.

Ytterligere informasjon om flyttegods finner du i vår FAQ og på linkene under.
Flytteinformasjon