StandBy booking

shapeimage_2

Hva er det, hvordan fungerer det og hvor mye koster det?

Hva er det?
StandBy booking er en tjeneste fra JetCarrier™ for våre Club JC medlemmer. Når du booker en StandBy pakke så velger du at vi skal holde igjen pakken din i USA. Dette kan være praktisk hvis du venter inn flere pakker fra samme leverandør, eller ønsker å samle opp så mange pakker som mulig for å få lavest mulig fraktpris.

Hvordan fungerer det?
Å booke en StandBy pakke er like enkelt som å booke en vanlig pakke. Du vil se at det finnes et valg som heter «StandBy» i bookingpanelet, krysser du av i feltet vil vi holde igjen pakken din inntil du gir oss beskjed om at du vil ha den tilsendt. Du kan booke flere StandBy pakker om gangen, og du kan ha StandBy pakker både på FLY og SJØ samtidig.

NB! StandBy pakken er din eneste mulighet til å holde igjen pakker på sjø. Etter at denne tjenesten ble lansert opererer vi med prinsippet «what comes in, goes out» det betyr at vi sender containere når de er fulle og ikke basert på «cut-off» datoer.

Hvor mye koster det?
Prisliste SJØ og FLY-pakker
FLY StandBy:
Løpende kostnader: 0,25 USD pr. pakke pr. dag.
Engangskostnader: 0,05 USD pr. dm3 + 1 USD pr. pakke.
SJØ StandBy:
Løpende kostnader: 0,1 USD pr. pakke pr. dag.
Engangskostnader: 0,05 USD pr. dm3 + 1 USD pr. pakke.

Vi har utarbeidet et sett med regler for å håndtere StandBy pakker, pass på at du gjør deg godt kjent med de. Du kan lese mer om dette her (kun engelsk versjon). OBS: Eksempel 1 og 2 er basert på priser pr. 1.1.2015 og kan forandre seg, sjekk derfor også alltid vår prisliste.

Eksempel 1:
Du har valgt å booke inn 5 StandBy pakker på fly. 2 pakker kommer fra Amazon, 1 kommer fra Backcountry og 2 kommer fra Summit Racing. Pakkene ankommer med 10 dagers mellomrom fra den første til den siste er mottatt. Pakkene har følgende vekt og volum:

Pakke 1, dag 1: 12 kg, 66 dm3
Pakke 2, dag 5: 1 kg, 3 dm3
Pakke 3, dag 5: 8 kg, 40 dm3
Pakke 4, dag 8: 14 kg, 42 dm3
Pakke 5, dag 10: 2 kg, 19 dm3
Totalt 37 kg, 170 dm3

Dette vil koste deg følgende StandBy-kostnader:
Pakke 1, dag 1: 1 USD
+ 0,25 x 10 dager = 2,5 USD
+ 0,05 x 66 dm3 = 3,3 USD
= 6,8 USD

Pakke 2, dag 5: 1 USD
+ 0,25 x 5 dager = 1,25 USD
+ 0,05 x 3 dm3 = 0,15 USD
= 2,4 USD

Pakke 3, dag 5: 1 USD
+ 0,25 x 5 dager = 1,25 USD
+ 0,05 x 40 dm3 = 2 USD
= 4,25 USD

Pakke 4, dag 8: 1 USD
+ 0,25 x 2 dager = 0,50 USD
+ 0,05 x 42 dm3 = 2,1 USD
= 3,6 USD

Pakke 5, dag 10: 1 USD
+ 0,25 x 1 dag = 0,25 USD
+ 0,05 x 19 dm3 = 0,95 USD
= 2,2 USD
Totalt 19,25 USD

I tillegg kommer flyfrakten og kolliavgiften.
Flyfrakt 37 kg/266 dm3: 1352 NOK
Kolliavgift (45 pr. pakke): 180 NOK
Totalt vil det koste deg 1532 NOK og 15,8 USD å bruke StandBy booking.

Hadde du ikke brukt StandBy booking, men bare sendt pakker fortløpende ville dette kommet i 2 forskjellige flysendinger. Hvis vi sier at pakke 1, 2 og 3 kom i uke 1 og pakke 4 og 5 kom i uke 2 ville regnestykket blitt slik:
Fraktpris uke 1: 1100 NOK
Fraktpris uke 2: 965 NOK
Totalt 2065 NOK

I dette eksempelet ville du spart 443 NOK på å bruke StandBy pakken hvis vi bruker en dollarkurs på 5,7. Dette er en besparelse på nesten 20% !

Eksempel 2
Du har valgt å booke inn 12 StandBy pakker på sjø. 3 pakker kommer fra Summit Racing, 9 pakker kommer fra Garrys Autoparts. Pakkene ankommer med 24 dagers mellomrom fra den første til den siste er mottatt. Pakkene har følgende vekt og volum:

Pakke 1-5: 22 kg, 120 dm3 x 5
Pakke 6: 3 kg, 12 dm3
Pakke 7: 2 kg, 40 dm3
Pakke 8-11: 16 kg, 250 dm3 x 4
Pakke 12: 252 kg, 650 dm3
Totalt 431 kg, 2302 dm3

Dette vil koste deg følgende StandBy-kostnader:
Pakke 1-5, dag 1: 5 USD
+ 0,1 x 24 dager = 2,4 USD
+ 0,05 x 600 = 30 USD
= 37,9 USD

Pakke 6, dag 5: 1 USD
+ 0,1 x 19 = 1,9 USD
+ 0,05 x 12 = 0,6 USD
= 3,5 USD

Pakke 7, dag 8: 1 USD
+ 0,1 x 16 = 1,6 USD
+ 0,05 x 40 = 2 USD
= 4,6 USD

Pakke 8-11, dag 14: 4 USD
+ 0,1 x 10 = 1 USD
+ 0,05 x 1000 = 50 USD
= 55 USD

Pakke 12, dag 24: 1 USD
+ 0,25 x 1 = 0,1 USD
+ 0,05 x 650 = 32,5 USD
= 33,6 USD
Totalt 134,6 USD

I tillegg kommer sjøfrakten og kolliavgiften.
Sjøfrakt 431 kg/2302 dm3: 4098 NOK
Kolliavgift (45 pr. pakke): 495 NOK

Totalt vil det koste deg 4593 NOK og 134,6 USD å bruke StandBy booking.

Hadde du ikke brukt StandBy booking, men bare sendt pakker fortløpende ville dette kommet i 3 forskjellige sjøsendinger. Hvis vi sier at pakke 1-5 kom i uke 1, pakke 6-8 kom i uke 3 og pakke 9-12 kom i uke 4 ville regnestyket blitt slik:

Fraktpris uke 1: 1755 NOK
Fraktpris uke 3: 999 NOK
Fraktpris uke 4: 3295 NOK
Totalt 6049 NOK

I dette eksempelet ville du spart 689 NOK på å bruke StandBy pakken hvis vi bruker en dollarkurs på 5,7. Dette er en besparelse på over 10% !