StandBy booking

shapeimage_2

Vad är det, hur fungerar det och vad kostar det?

Vad är det?
StandBybooking är en ny frakttjänst från JetCarrier™ för våra Club JC medlemmar. När du gör en StandBybooking så väljer du att vi ska ta emot och hålla på paketet i USA tills du ger besked när du vill ha det skickat. Det kan vara bra när du önskar att samla flera paket till att skickas samlat till dig. På så vis kan du spara fraktkostnader, då alla paket du skickar samtidigt från oss får en fraktkosnad som om det vore ett paket (vikter och volymer summerat).

Hur fungerar det?
Att booka ett StandBypaket är lika lätt som att booka ett vanligt paket. Det finns ett val som heter «StandBy» i bookingfönstret, om du kryssar av i StandBy fältet så håller vi igen dina paket i USA tills du ger oss besked när du vill att vi ska skicka de till dig. Du kan booka många StandBy paket både på flyg och sjö.

Notera: StandBy booking är din enda möjlighet att hålla igjen paket i USA.  Efter lanseringen av StandBy så opererar JetCarrier med principen «what comes in, goes out». Det betyder att vi skickar de paket som kommer in så snabbt vi kan till dig, och inte baserat på container «cut-off» datum.

Vad kostar det?
Prislista sjö och flygpaket
FLY StandBy:
Löpande kostnader: 0,25 USD pr. paket pr. dag.
Engångskostnader: 0,05 USD pr. dm3 + 1 USD pr. paket.
SJØ StandBy:
Löpande kostnader: 0,1 USD pr. paket pr. dag.
Engångskostnader: 0,05 USD pr. dm3 + 1 USD pr. paket.

Vi har utarbetat ett sett med regler för att hantera StandBy paket (endast på engelska). Se till att du har läst genom reglerna. Notera: Exempel 1 och 2 är baserad på priser pr. 1.1.2013 och kan förandra sig om våran prissätting ändrar sig, kolla derför också alltid våran prislista.

Exempel 1 – spara 25%
Du har bookat 5 StandBy paket på flyg. 2 paket kommer från Amazon, 1 kommer från Backcountry och 2 kommer från Summit Racing. Paketen ankommer med 10 dagars mellamrum. De har följande vikter och volymer

Paket 1, dag 1: 12 kg, 66 dm3
Paket 2, dag 5: 1 kg, 3 dm3
Paket 3, dag 5: 8 kg, 40 dm3
Paket 4, dag 8: 14 kg, 42 dm3
Paket 5, dag 10: 2 kg, 19 dm3
Totalt 37 kg, 170 dm3

Detta kommer kosta dig följande StandBy kostnader:
Paket 1, dag 1: 1 USD
+ 0,25 x 10 dager = 2,5 USD
+ 0,05 x 66 dm3 = 3,3 USD
= 6,8 USD

Paket 2, dag 5: 1 USD
+ 0,25 x 5 dager = 1,25 USD
+ 0,05 x 3 dm3 = 0,15 USD
= 2,4 USD

Paket 3, dag 5: 1 USD
+ 0,25 x 5 dager = 1,25 USD
+ 0,05 x 40 dm3 = 2 USD
= 4,25 USD

Paket 4, dag 8: 1 USD
+ 0,25 x 2 dager = 0,50 USD
+ 0,05 x 42 dm3 = 2,1 USD
= 3,6 USD

Paket 5, dag 10: 1 USD
+ 0,25 x 1 dag = 0,25 USD
+ 0,05 x 19 dm3 = 0,95 USD
= 2,2 USD
Totalt 19,25 USD

I tillägg kommer flygfrakten och kolliavgiften.
Flygfrakt 37 kg/266 dm3: 1534 SEK
Kolliavgift (45 pr. pakke): 180 SEK
Totalt kostar det 1714 SEK og 15,8 USD att använda StandBy booking.

Om du inte hade användt StandBy, men bara skickat paketen fortlöpande så hade de kommit i 2 olika flygsändingar. Pakke 1, 2 och 3 i vecka 1, paket 4 och 5 i vecka 2. Detta hade kostat dig:

Fraktpris vecka 1: 1340 SEK
Fraktpris vecka 2: 1090 SEK
Totalt 2430 SEK

I detta fall har du sparat 611 SEK med att använda StandBy (dollarkurs 6,6).
Detta blir 25% billigare i frakt!

Exempel 2 – spara 10%
Du har bookat 12 StandBy paket på sjö. Tre paket kommer från Summit Racing , 9 paket kommer från Garrys Autoparts. Paketen ankommer med 24 dagars mellanrum. De har följande vikter och volymer

Pakke 1-5: 22 kg, 120 dm3 x 5
Pakke 6: 3 kg, 12 dm3
Pakke 7: 2 kg, 40 dm3
Pakke 8-11: 16 kg, 250 dm3 x 4
Pakke 12: 252 kg, 650 dm3
Totalt 431 kg, 2302 dm3

Detta kommer kosta dig följande StandBy kostnader:
Paket 1-5, dag 1: 5 USD
+ 0,1 x 24 dagar = 2,4 USD
+ 0,05 x 600 = 30 USD
= 37,9 USD

Paket 6, dag 5: 1 USD
+ 0,1 x 19 = 1,9 USD
+ 0,05 x 12 = 0,6 USD
= 3,5 USD

Pakket 7, dag 8: 1 USD
+ 0,1 x 16 = 1,6 USD
+ 0,05 x 40 = 2 USD
= 4,6 USD

Paket 8-11, dag 14: 4 USD
+ 0,1 x 10 = 1 USD
+ 0,05 x 1000 = 50 USD
= 55 USD

Paket 12, dag 24: 1 USD
+ 0,25 x 1 = 0,1 USD
+ 0,05 x 650 = 32,5 USD
= 33,6 USD
Totalt 134,6 USD

I tillägg kommer sjöfrakten och kolliavgiften:
Sjöfrakt 431 kg/2302 dm3: 4098 SEK
Kolliavgift (45 pr. paket): 495 SEK
Totalt kostar det 4593 SEK och 134,6 USD att använda StandBy booking.

Om du inte hade användt StandBy, men bara skickat paketen fortlöpande så hade de kommit i tre olika sjösändningar.

Paket 1-5 i vecka 1, paket 6-8 i vecka 3 och paket 9-12 i vecka 4. Detta hade kostat dig:
Fraktpris vecka 1: 1755 SEK
Fraktpris vecka 3: 999 SEK
Fraktpris vecka 4: 3295 SEK
Totalt 6049 SEK

I detta fall har du sparat 567 SEK med att använda StandBy (dollarkurs 6,6).
Detta blir nestan 10% billigare i frakt!