Prislista

Den här sidan innehåller de flesta av våra prislistor. Det finns separata tabeller för flyg- och sjöfrakt samt separat förteckning för tilläggstjänster. Många tycker att det är svårt att relatera till både vikt och volym, därför gjorde vi en separat rapport om detta här.

Flygfrakt prislista giltig från. 1.7.2023

From Weight To Weight  Max Volume Norway  NOK Sweden SEK  Denmark DKK Finland EURO
0 1 4,5 198 198 165 24
1 2 9 299 299 250 36
2 3 13,5 345 345 290 42
3 4 18 398 398 330 49
4 5 22,5 429 429 360 55
5 7 31,5 499 499 480 65
7 10 45 580 580 510 75
10 12 54 690 690 690 88
12 15 67,5 855 855 725 105
15 20 90 1050 1050 880 119
20 25 112,5 1140 1140 960 135
25 30 135 1290 1290 1110 158
30 35 157,5 1425 1425 1220 175
35 10000000 4,5 pr Kilo 39 39 33 4,6
Kilo Kilo Dm 3 NOK SEK DKK EUR

NB: Addition to rate $0.85 pr kilo chargeable weight.

Information flygfrakt
Vi använder vikt / volymberäkning. Här används faktorn 4,5. Detta innebär att förpackningen kan ha 4,5 gånger så stor volymvikt.
Exempel: ett paket väger 10 kg och är på 50 liter, detta paket vill bli fakturerad som för 11 kilo.  (50 / 4,5 = 11,11).

Sjöfrakt prislista giltig fån pr. 20.4.2022

From weight To weight To Volume Norway NOK Sweden SEK Denmark DKK Finland EUR
0 1 25 186 185 175 18 *
1 2 20 245 245 225 23 *
2 5 50 285 285 250 25 *
5 25 100 349 349 310 31 **
25 50 125 420 420 390 39 **
50 75 150 500 500 450 45 **
75 100 175 550 550 490 49 **
100 200 200 790 791 710 71 **
200 250 250 945 945 850 85 **
250 300 300 1080 1080 930 93 **
300 500 500 2,7 2,7 2,5 0,27 ***
500 1000 1000 2,6 2,6 2,35 0,26
1000 1500 1500 2,4 2,4 2,15 0,24
1500 2000 2000 2,2 2,2 2 0,22
2000 3000 3000 2 2 1,8 0,2
3000 5000 5000 1,85 1,85 1,7 0,19
5000 7500 7500 1,75 1,75 1,6 0,18
7500 10000 10000 1,65 1,65 1,45 0,17
10000 20000 20000 1,5 1,5 1,35 0,15
20000 50000 50000 1,45 1,45 1,25 0,13
50000 100000 100000 1,3 1,3 1,1 0,12
KILO KILO DM3 NOK SEK DKK EUR
* Inland included Freight calculator is updated
** Fixed rates
*** Rate pr weight above 300 kg/dm3

 

Information sjöfrakt
Sjöraterna i tabellen är till Halden, Norge.

* Dom två minsta sjöpaketen (et paket under 2 kg eller under 5 kg) är inklusive leverans till postkontor/post i butik. Ditt paket kan fortfarande få extra kostnader (t.ex. om det är över 120cm) Kolla våran prislista för tilleggstjänster för en översikt.

Faktor för vikt och volym är 1 till 1, och för att hitta priset på en sändning måste ni veta vikt och volym av sändningen. Det största talet kommer att vara avgörande för priset.
Mer information om sjöfrakt kan hittas här.

Fördelar med gemensam fakturering
Alla paket som tas emot i samma sändning (batch) faktureras samlat. Vi skiller på flyg- och sjøbatcher, dessa faktureras naturligtvis separata från varann. Vi beräknar en totalvikt / volym för alla dina paket, och det är denna pris du betalar för sjöfrakten. För dig som kund är detta en stor fördel om du lyckas samla så många som möjligt paket i samma försändelse.