Vikt och volym?

Alla företag som transporterar gods har en faktor mellan vikt och volym som bestämmer priset. Anledningen till detta är att det utrymme ett paket tar upp (volym) också har en inverkan på fraktkostnaden och inte bara paketets vikt (kg).

JetCarrier opererar med en faktor av 1: 4,5 för flygfrakt och 1:1 för sjöfrakt. Detta innebär att et flypaket kan ha upp till 4,5 gånger så stor volymvikt och fortfarande vara prisat på den faktiska vikten. På sjö är förhållandet 1:1, så 1 kg = 1 dm3.

Hur mycket är 1 dm3?
1 dm3 är det samma som en liter. Vi kan säga att det är det volymet 1 liter vatten tar upp. För att ytterligare knyta det till något du är bekant med så kan du kan ta utgångspunkt i en juice kartong på 1 liter. Här vill förhållandet vara ganska likt 1:1, den väger ungefär 1 kg och har en volym av omkring 1 liter. Det innebär att du på ett flygfrakt kan skicka ett paket som väger 1 kg och har en volym på fyre och en halv juice kartong till priset av 1 kg / 4,5dm3 enl. tabell för flygfrakt. Se nedan för exempel på volymberäkningar för både flyg- och sjöfrakt:

esker-fly

Forholdet mellom vekt og volum på flyfrakt

esker-sjo

Forholdet mellom vekt og volum på sjøfrakt


Varför kan ni inte bara använda vikt när ni fakturerar?
Det hade naturligtvis varit det lättaste, men det blir omöjligt när vissa produkter väger nästan ingenting, men har en skrymmande volym. Ta till exempel en kudde. En dunkudde väger kanske inte mer än 100 gram, men tar mycket stor plats. Om vi skickar 10.000 sådana kuddar så vi fyller upp hela lastutrymme på planet men vikten i sig är kanske 1/10. Om flygbolaget endast fått betalat för 1.000 kg medan vi fyller upp hela lastutrymmet skulle ha varit outhärdligt. Slutsatsen är att volymen också kostar att transportera.