Vekt og volum?

Alle firmaer som frakter varer har et forhold mellom vekt og volum som må harmonere til en viss grad. Grunnen til dette er at plassen en pakke tar opp (volum) også har en innvirkning på fraktkostnaden og ikke bare pakkens vekt (kg).

JetCarrier opererer med en faktor på 1:4,5 på flyfrakt og 1:1 på sjøfrakt. Det betyr at en flypakke kan ha inntil 4,5 ganger så stort volum som vekt og fortsatt bli priset på reell vekt. På sjø er forholdet 1:1, så der er 1 kg = 1 dm3.

Hvor mye er 1 dm3?
1 dm3 er det samme som 1 liter. Vi kan si at det er volumet 1 liter vann tar opp. For å ytterligere knytte det opp til noe man er kjent med så kan man ta utg. punkt i en juicekartong på 1 liter. Her vil forholdet være ganske så likt 1:1, den veier ca. 1 kg og har et volum på ca. 1 liter. Det betyr at du på en flyfrakt kan sende en pakke som veier 1 kg og har et volum på 4 og en halv juicekartong til prisen av 1 kg/4,5dm3 iht. tabellen for flyfrakt. Se under for eksempler på volumberegning for både fly og sjøfrakt:

esker-fly

Forholdet mellom vekt og volum på flyfrakt

esker-sjo

Forholdet mellom vekt og volum på sjøfrakt


Hvorfor kan dere ikke bare bruke vekten når der fakturerer?
Det hadde selvfølgelig vært det enkleste, men det blir umulig da enkelte produkter knapt veier noen ting men har et voldsomt volum. Ta f.eks. en pute. En dunpute veier kanskje ikke mer enn 100 gram men tar veldig stor plass. Sender vi 10 000 slike puter så fyller vi opp all cargoplass på flyet men vekten i seg selv kanskje er 1/10 del. Skulle flyselskapet fått betalt for bare 1000 kg mens vi ender med å fylle opp all cargoplass ville dette godset vært uønskelig for flyselskapet. Konklusjonen er at volum også koster å få fraktet.