Prislister

Denne siden inneholder de fleste av våre prislister. Det er egne tabeller for fly- og sjøfrakt samt egen liste for tilleggstjenester. Mange synes at det er vanskelig å forholde seg til både vekt og volum, derfor har vi lagd til en egen forklaring på dette her.

Flyfrakt prisliste gjeldende fra pr. 1.7.2023

From Weight To Weight  Max Volume Norway  NOK Sweden SEK  Denmark DKK Finland EURO
0 1 4,5 198 198 165 24
1 2 9 299 299 250 36
2 3 13,5 345 345 290 42
3 4 18 398 398 330 49
4 5 22,5 429 429 360 55
5 7 31,5 499 499 480 65
7 10 45 580 580 510 75
10 12 54 690 690 690 88
12 15 67,5 855 855 725 105
15 20 90 1050 1050 880 119
20 25 112,5 1140 1140 960 135
25 30 135 1290 1290 1110 158
30 35 157,5 1425 1425 1220 175
35 10000000 4,5 pr Kilo 39 39 33 4,6
Kilo Kilo Dm 3 NOK SEK DKK EUR
             

NB: Addition to rate $0.85 pr kilo chargeable weight.

Informasjon flyfrakt
Vi opererer med en  vekt/volumberegning. Her brukes faktoren 4,5. Dette betyr at pakken din kan ha 4,5 ganger så stort volum som vekt. Overstiges dette blir fraktprisen beregnet etter volum.
Eksempel: en pakke veier 10 kg og er på 50 liter, da vil den bli betraktet som en 11 kilos pakke (50 / 4,5 = 11,11).
Mer info om flyfrakt finner du her.
** Pakkeproduktet til 99 kroner gjelder kun pakker som kvalifiserer til Brevpakke produktet vårt.

Sjøfrakt prisliste pr. 20.4.2022

From weight To weight To Volume Norway NOK Sweden SEK Denmark DKK Finland EUR  
0 1 25 186 185 175 18 *    
1 2 20 245 245 225 23 *  
2 5 50 285 285 250 25 *  
5 25 100 349 349 310 31 **  
25 50 125 420 420 390 39 **  
50 75 150 500 500 450 45 **  
75 100 175 550 550 490 49 **  
100 200 200 790 791 710 71 **  
200 250 250 945 945 850 85 **  
250 300 300 1080 1080 930 93 **  
300 500 500 2,7 2,7 2,5 0,27 ***  
500 1000 1000 2,6 2,6 2,35 0,26    
1000 1500 1500 2,4 2,4 2,15 0,24    
1500 2000 2000 2,2 2,2 2 0,22    
2000 3000 3000 2 2 1,8 0,2    
3000 5000 5000 1,85 1,85 1,7 0,19    
5000 7500 7500 1,75 1,75 1,6 0,18    
7500 10000 10000 1,65 1,65 1,45 0,17    
10000 20000 20000 1,5 1,5 1,35 0,15    
20000 50000 50000 1,45 1,45 1,25 0,13    
50000 100000 100000 1,3 1,3 1,1 0,12    
KILO KILO DM3 NOK SEK DKK EUR  
 
* Inland included   Freight calculator is updated  
** Fixed rates  
*** Rate pr weight above 300 kg/dm3

Informasjon sjøfrakt
Sjøratene i tabellen er til Halden, Norge. Du vil få pris på frakt helt hjem til deg når vi har fått veid og målt varene dine. Om du har egen transportør kan godset stå 7 dager på terminalen før ukesleie påløper.
*De tre minste sjøproduktene (ett kolli under 2 og under 5 kilo) er inkl levering til ditt postkontor. Pakken din kan fortsatt få tillegg som ikke er inkludert i prisen (f.eks. hvis den er over 120 cm). Se vår prisliste for tilleggstjenester for komplett oversikt.
** Pakkeproduktet til 99 kroner gjelder kun pakker som kvalifiserer til Brevpakke produktet vårt.

Faktor for vekt og volum er 1 til 1, og for å finne prisen på en sending må du vite vekt og volum på sendingen din. Det største tallet vil være avgjørende for prisen.
Mer info om sjøfrakt finner du her.

Pris pr. ekstra kolli og for «lange» pakker.
Vi har et fast tillegg på 45 NOK pr. ekstra kolli du mottar i løpet av samme forsendelse (batch). Tillegget er likt for både fly og sjø. Tillegget dekker registrering og håndtering.
Pakker med en side over 120 cm kan få et pristillegg, sjekk her for mer info.

Fordeler ved samfakturering
Alle pakker du mottar innefor samme forsendelse (batch) faktureres samlet. Vi skiller på fly- og sjøbatcher, disse faktureres selvfølgelig separat fra hverandre. Vi beregner da en samlet vekt/volum for alle dine pakker, og det er den prisen du skal betale i frakt. For deg som kunde så er dette en stor fordel hvis du klarer å samle flest mulig pakker i samme sending.

Eksempel: du mottar 3 pakker i samme flysending. Pakke 1 er på 1 kg/4,5 dm3, pakke 2 er på 5 kg/40 dm3 og pakke 3 er på 9 kg/65 dm3. Av tabellen ser vi at pakkene hver for seg skulle ha kostet:
Pakke 1: 198 nok
Pakke 2: 580 nok
Pakke 3: 855 nok
Totalt: 1633 NOK
Her beregner vi i steden alle de 3 pakkene samlet og da blir totalvekt/volum 15 kg / 109,5 dm3. Av tabellen ser vi at volumet er størst og totalprisen for disse 3 pakkene blir i steden 1140 NOK + to ganger 45 NOK i kolliavgift, Total 1230 NOK. En besparelse på ca 25%!