Toll og Valuta

Klikk på linkene under for å komme til utøvende myndigheter som har ansvaret for vareførsel inn og ut av respektive land.

Norge: Tollvesenet
Sverige: Tullverket
Danmark: Skat og Told

Valutakurser
Norges banks vekslingskurser
Omregningskursene som brukes ved fortolling finner du på linkene til Tollvesenet, Tullverket og Skat.