Villkor

Vid att registrera dig eller på annat vis  ta i bruk en adress på JetCarriers terminal i Delaware aksepterer ni våra vilkor.

Fakturering
Flygfrakt: 2-6 dagar efter ditt paket har anlänt Skandinavien är den normalt i distribution. Senn skickar vi ut ett mail med en sammanfattning av sändningar till din registrerade e-postadress. Vi slutade med att sända ut fakturan i brevpost i 2008, så du måste skriva ut den från ditt konto. Du hittar dom på ”Mina fakturor” när du är påloggad jetcarrier.com

Sjöfrakt: Vi fakturerar cirka 14 dagar innan varorna anländer skandinavien. All sjöfrakt måste betalas inom paket och pallar skickas ut.

Vi informerar att följande gäller paket som anländer ubookad
• Vår personell i USA försöker ta reda på om det finns en tidligare bookning från samma leverantör, om vi hittar detta vill paketet få samma fraktmetod som huvudsändningen.
• Vi försöker hitta billigaste frakt för dig.
• Vårt beslut på ubookade paket är slutgiltigt.
• Vi förbehåller oss rätten att kräva förhandsbetalning från kunder.
Tips: boka paket!

Lagerhyra / tullagerhyra
Kolla prislista för tilleggstjänster för mer info.

Destruction och obetalda varor
Varor som finns kvar i tullager mer än 6 månader utan att kunden försökt ordna tullklarering, dokumenter eller annat skickas för destruktion eller försöks säljas för att täcka våra kostnader. Alla kunder får ett meddelande 14 dagar innan detta sker och därmed en sista sjans för att ordna detta.
Destruction övervakas av dom lokala tullmyndigheterna. Alla objekt som är förbjudna att importera in i landet eller som kräver särskilda tillstånd kommer att förstöras.

Försäkring och krav
Cargoförsäkring kan tas ut separat när du bookar. Försakringen tecknasbaserad på bookningsvärdet. Denna får inte överstiga varans köpsvärde.
ICC A för nya varor
ICC C för begagnade varor
Gods skall vara väl förpackad, detta är sändarens och mottagarens ansvar. Om varan är otillräcklig förpackat kan ersätning avvisas trots försäkringar tecknas. Förpackningen ska alltid vara i tråd med godsets totale reseväg. Med frakt hela vägen från en stat i USA tills ett postnummer i Skandinavien så indikerar detta att allt ska packas mycket väl. Speciellt otympliga eller skrymmande varor som inte finns på pallar ska avsändaren vara extra medvetna om. Det är köparens ansvar och lämna ut denna information så att säljaren vet att varan ska transporteres över långa avstander. Minstasats försäkring är 120 SEK.
Självrisk för skador: Fordon 6000 NOK, paket och styckgods 250 NOK, pallar 950 NOK.

Alla uppdrag utförs i enlighet med Incoterms / NSAB 2000.
1. Ansvar. JetCarrier  ansvar regleras av nationell lagstiftning om transport och Incoterms / NSAB 2000. Enligt NSAB 2000 är JetCarrier ansvar för skador och förlust begränsad till 8,33 SDR (SDR 17 nationella resor ).
Dom ansvarsbegränsningar i NSAB 2000 ska också tillämpas om avtalet inte omfattas av den nuvarande transportlagstiftningen eller Incoterms / NSAB 2000. JetCarrier avser inte gods som försenad innan det gått 6 veckor på flyfrakt och 16 veckor för sjöfrakt. Leveranstider gäller från godset är registrerad inn i våra systemer i USA.
2. Vid använding av JetCarrier.com ansvarar JetCarrier Inc för mottagande av varor i terminal i Delaware USA, export och flyg- och sjöfrakt. JetCarrier Inc ansvarar för de varor som undertecknades för vid mottagandet och påser at varor skickas till kundens registrerade hem- eller företagsadress. JetCarrier Inc övertar det juridiska ägarskapet för varorna efter mottag och erhåller dette fram til endelig leverans hos slutkund. Gods signerat för i Delaware har endast status som temporärt mottagit. Det är först när godset är registrerad inn i JetCarrier INC sina system at detta är en bekräftelse på at gods är mottagit. Importförtullning till svenska privatkunder sker mot FreightWay AB, med mindre kunden begär nått annat*. Svenska privatkunder betaler moms och tull till FreightWay AB.
3. Klagomål. Den som vill begära ersättning för
(A) synlig förlust eller skada, måste ge JetCarrier meddelande om skadan och skadans omfang vid leverans. Om det genomförs en gemensam inspektion så behövs inte en sådan anmälan. Vid utlevering från underleverantör (t.ex. PostNord) måste det noteras i deras system innan 4 timmar. Vi rekomenderar att du använder deras online tjänst.
(B) dold förlust eller skada, skall rapporteras JetCarrier  skriftligen senast 4 timmar efter leverans. Vid utlevering från underleverantör (t.ex. PostNord) måste det noteras i deras system innan 4 timmar. Vi rekomenderar att du använder deras online tjänst.
(C) leveransförseningar, skall rapporteras JetCarrier  skriftligen inom 7 dagar efter det att varorna placerades till kundens förfogande, om inte vill kravet avvisas.
Om bekräftelse ges i godsdeklarationen utan anmärkning, måste det antas att varorna vid leveransen var i det skick som godsdeklarationen anger, om inte mottagaren kan bevisa motsatsen. Klagomål på fakturor måste lämnas skriftligt och utan onödigt dröjsmål och senast på förfallodagen.
4. Säkerhetslag för skador som uppstått under avtalsperioden. JetCarrier har panterätt i sändningar till fordringarna omfattas, till säkerhet för fraktbeloppet och mängden av andra fordringar på den huvudansvarige.
5. Kundens betalningsskyldighet: Kundens betalningsskyldighet på avtal eller fraktavtal med andra än JetCarrier ska inte ses på som en del av fraktavtalet. JetCarrier INC svarar endast för egen frakt. Skyldig frakt och andra avgifter bereknas efter satser på våra prislistor och prislistor för tilleggstjänster. All fortullning av varor utförs av Jetcarrier, det er ej möjligt att själv fortulla egna varor.
6. Tvister över villkor och därmed sammanhängande bestämmelser, samt tvister om vilken nämnts och vilka av dessa juridiska frågor faller under de allmänna domstolarna, Halden tingsrätt, Norge sin behörighet.

Läs även information om restriktioner.

    • NSAB2015

Incoterms

GDPR

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår hemsida.
These are simplified terms of use, complete terms are available upon request.

* avgifter tillkommer, kolla prislisten för tilleggstjänster.