Fare for streik

Det er varslet mulig streik fra LO/YS allerede på f.k. mandag. Dette vil påvirke vår største underleverandør på distribusjon i Norge, PostNord (Svenske, Danske og Finske kunder vil ikke bli berørt) og vil medføre at det kan potensielt bli store forsinkelser på gods. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi ser om det blir en streik eller om de får meklet seg ferdig i tide.

ENG: there is a potential for a lockout on monday. This will affect our Norwegian customers. Swedish, Danish and Finnish packages and parcels will not be affected by the lockout.