Utlevering av gods

Utlevering av gods
Vi kommer til å ha reduserte utleveringstider for henting av pakker og gods i hele juli og frem til og med 10. august. Utleveringstidene vil være:
Tirsdager 15:00 – 17:45
Torsdager 14:00 – 15:45