Reduserte telefontider

På grunn av ferieavvikling vil vi ha reduserte telefontider i hele juli og begynnelsen av august.
Sommertider på telefonsentralen kommer til å vare frem til og med 10. august.
Sommertidene vil være:
Mandag – Fredag
10:00 – 11:30 og 12:30 til 14:45